7/30/2016

Kio estas infanoj en Esperantujo?IIK-anoj kantas dum la Ferma CeremonioUK 2016 Nitro, Slovakio, ĵus finiĝis.
Multnombre, same kiel pasintan jaron, 34 koreoj partoprenis en la 101-a UK.
Dume, mi laboris en Internacia Infana Kongreseto (IIK) kiel gvidanto.
Ĉijara IIK temis pri <Bestoj> pro tio, ke nia IIK-ejo estis en veterinara lernejo.
Mi preparis teatraĵon por diversaĝaj infanoj.
Sur la suba foto, infanoj el Koreio, Katalunio, Rumanio, Germanio, Francio,
nun preparas scenejon por teatri kaj kvastojn fari por tuj okazonta futbalmaĉo.


Preparado por teatri, IIK 2016, Nitro


22 infanoj, 5 gvidantoj kaj 5 helpantoj el 14 landoj ĉeestis en IIK Nitro.
Interese, realaj infanoj (malpli ol 12 jaroj) estis nur kvar kaj ceteraj estis preskaŭ adoleskantoj. Alia rimarko estas, ke en nia grupo neniu slovakoj ĉeestis regule.
Pro tio, kelkfoje ni devis interparoli kun la kuiristinoj per balbutantaj gestoj.

Mirinde, fine de la semajno, 14 landaj infanoj nature amikiĝis.
Eĉ mi mem ne konsciiĝis, kiu estas rumana, kiu estas pola, k.t.p.
Ni estis nur homoj, geknaboj, kiuj ĝuis la someron en Esperantujo.
Kiel grave, ke la infanoj interamikiĝu transmure de siaj nacioj !
Tiel, ene de nia koro, la radiko diskriminacia ne kreskos.


Oni diras, ke estas facile lerni fremdan lingvon en infana periodo.
Tiu fenomeno, pli grava por rompi la muron inter nacioj,
same funkcias pere de Esperanto.
Infanoj ja nature akceptas la mondon kiel grandan familion.
Tial eĉ 22nombra infana agado en Esperantujo tiom gravas por monda paco.
Ĉu vi sentas, ke infanoj estas nia espero?
Se jes, bv. doni iom pli da intereso al infanaj agadoj ol ĝis nun.

7/08/2016

LKK 2017 kunsidasla junia LKK-kunsido, sidejo de KEA, Seulo
Ĉiun unuan vendredon de monato,
LKK 2017 kunsidas en la sidejo de KEA.
La kunsido komenciĝas je la 19h vespere kaj ĉir. 2 horojn daŭras.
Por fizike partopreni en tiu agado,
mi devas veturi per mia aŭto, poste per ekspresa buso
kaj sekve preni metroon ĝis tien.
Kutime necesas 4 horoj por iri, 4 horoj por reveni por 2hora diskutado.
Tio estas la sorto de mi, kiu loĝas fore de Seulo en trankvila vilaĝeto.

Fakte, ĉiulandaj LKK-anoj ne kutimas labori por UK.
Ĉar ne ofte okazas UK-o en ilia lando
kaj ne oftas, ke samaj LKK-anoj laboras en sama fako okaze de UK.

Hodiaŭ nia teamo serioze diskutas pri emblemo, unua bulteno kaj amasloĝejo.
Kvankam LKK-membroj estas sufiĉe kapablaj en Esperantujo,
tamen detale prizorgi la imponan eventon UK estas ne facile.
Miaflanke, ene de la teamo,
mi absolute volis labori pri IIK (Internacia Infana Kongreseto).
Pere de mia ĝisnuna sperto, mi povus ĝoje kaj efike labori.

Mi, kiel respondeculo de IIK 2017, ĵus organizis skipon,
kiu konsistas el 6 instruistinoj kun 2 fremdlandaj gvidantoj.
Ni ekbakis propagandan filmeton, per kiu en Nitro mi prezentos Seulan IIK-on.
Mi esperas, ke ni ĉiuj finfine akiros, kiom ni mem kreskas dum gaja laboro.
Laŭ mia opinio, invitlanda progreso pri UK estas tiom grava kiom la profito de UEA.
Tio estas vera sukceso de ĉiujara UK, kiu daŭris pli ol 100 jaroj.

Do, feliĉan laboron kaj tiel sukceson de UK 2017, Seulo !