1/30/2018

Ulala, Paella !Miori, Isabelle, Ana, Maryse, Catherine, Miŝela kaj Tea

Jen, estas virina vespermanĝo en Francio,
por kiu du viroj Michel kaj Regis volonte kelneris.
Por nia vespero, Isabelle laboris kiel ĉefa kuiristino.
Ŝi absolute volis reprezenti veran "Paella" al mi.
Kial?
Pasintan someron en 2017,
kiam 15 francaj geamikoj vizitis Feliĉan Lernejon post Seula UK,
iun tagon, oni puŝis Isabelle kuiri "Paellan" por komuna vespermanĝo.
Fakte, ankaŭ koreiflanke, kelkaj preparis koreitipan pladon.
Jes, tio okazis cele de interŝanĝo pri ambaŭlandaj alternativaĵoj kaj kulturaĵoj.


Isabelle tiam demandis, ĉu ni havas ĝustajn ingrediencojn por "Paella".
Kompreneble, NE !
Ĉiuj gastoj tranoktis en la korea alternativa lernejo!
Tamen, ŝi tre lerte selektis la plej similajn el kiuj estis en korea modesta kuirejo.
Nekredeble, per aĉaj materialoj ŝi kuiris koreiecan "Paella" !


En Koreio, ŝi kuiras "Paella" koreiecan

En Francio, ŝi fiere kuiras perfektan "Paella"


Kvankam tiam ni, ĉefe koreoj bonguste manĝis ŝian Paella koreiecan,
ŝi vere deziris viŝi tiaman memoraĵon en mia kapo.
Pro tio, ĉifoje en Francio,
laŭ ŝia gvido, ni kune aĉetis kompleksajn ingrediencojn.
Ŝi eĉ alkunportis proprajn kuirilojn por "Paella", kiujn ŝi aĉetis en Hispanio.
Estis ja perfektaj preparaĵoj kaj perfekta specialistino de "Paella" !

Estis belega vespero por mi kaj la ses virinoj,
kiuj estas ĉefe miaj longtempaj amikinoj en Francio.

Dankegon, Isabelle !!
1/26/2018

Saluton, Gustave CourbetOrnans, le pays de Gustave Courbet


Saluton, Gustave Courbet !

La vojo por veturi al via vilaĝo Ornans, ne estis facila por mi.
Subite neĝadis, ventegis, eĉ pluvis.
Kiam survoje aperis la afiŝo <Le pays de Gustave Courbet>,
mia koro ĝoje tamburis.
Plie, fulme aperinta sunbrilo bonvenigis min, nekredeble!


La unua blanka konstruaĵo estas muzeo de CourbetLa hejmvilaĝo Ornans aspektis kalma kaj beleta.
Ĉe la bordo de la rivero Loue,
troviĝis bela muzeo, kie oni ekspozicias viajn pentraĵojn.
Estas ja fakte, via domo, kie vi naskiĝis!
En ĉiuj etaĝoj de la muzeo,
specialistoj atendis min por klarigi pri viaj vivo, pentrmaniero.
Ekspozicii en sia domo estas interese.
Tamen, antaŭ viziti vin, pli urĝa deziro venis, jen plenigi stomakon!
Estas plej grava kaj baza deziro por ni ĉiuj, ĉu ne?
Simple, tamen, tiom bonguste manĝinte,
do, mi kuris al vi, S-ro Courbet.

En tiu epoko, 19a jarcento,
Vi ofte faris grandan skandalon
pro troe realisma esprimo pri popolana vivo en viaj pentraĵoj,
ignorante fokusi portreton de digna monarko aŭ regado de papo.


Galario ene de la muzeo ĉe la rivero

Skizo de lia fama pentraĵo "L'origine du monde" 
Un enterrement à Ornans
Mia ŝatata pentraĵo, "Les Cribleuses de blé"

Kvankam vi naskiĝis en riĉa kampara familio,
eble, via animo marŝis sur bohemio, liberismo, aŭtonomio kaj anarkismo.

Sincere,
viaj realismaj pentraĵoj mem ne tiom kortuŝis min, 21jarcenta persono,
sed, mia koro profunde admiras vin, kiu eliris el tiuepoka limigita medio.
Tio ja daŭre kreativas freŝan modon kaj novan mondon.

A bientôt, Courbet !

1/15/2018

Vintra vojaĝo al Japanio


Ĵoze parolas kun japana knabineto


Samkiel pasintan jaron 2017,
okaze de Transjara Kurskunveno,
ni, Feliĉaj Lernejanoj vojaĝis al Japanio.
Verŝajne, danke al Seula UK,
ĉijare tiom multnombraj motivitaj koreoj partoprenis.
EPA (Esperanto Populariga Asocio) organizis 9 diversspecajn kursojn dum 4 tagoj.


Kun nepalaj junuloj

Por nia grupo,
estis vere signifa vojaĝo pri jenaj aferoj.

1.
Ĉiuj instruistoj, Nami, Diablo, Juna,
eĉ nova instruistino, Tanja fervore praktikis Esperanton.

2.
Lernantoj, Boli, Hangyeol, Heri, Iskandal havis okazon
refoje renkonti japanajn adoleskantojn, kun kiuj ili amikiĝis en Seula IIK.
Tiom ĝojaj ili estis ! Eĉ Boli estis invitita de japana familio por vespermanĝi.


En la domo de Kjoteru


3.
Dum Interkona Vespero,
Boli kaj Hangyeol havis ŝancon prezenti eksterlande sian jarfinan taskon.
Sur granda scenejo, Hangyeol lerte sinprezentis kaj kantis komponaĵon de si mem.
Kaj Boli prezentis ĵus faritan videon en Esperanto kun kuraĝa klarigo.
Emociita kaj fiera instruisto estas mi por ili!


Prezentita video <Ora Hakilo> de Boli

Dum la prelego, mi emfazis kiel vigligi movadon por junuloj

4.
Eksterordinare,
akompanis Dalmini kaj scivoleme ĉeestis kurson gviditan de Kimura en la angla lingvo.


Mi estas ege kontenta pro tioma abunda rezulto eĉ neatendita, plie ĝoje!

Kun Akiko, edzino de Ĵoze

Krome, persone, mi estis tre ĝoja havi kontakton kun Ĵoze,
brazildevena esperantisto kaj kapabla gvidanto per indiĝenaj legendoj.
Kun lia edzino, pasintan jaron, mi havis amuzan eventeton.
Ĉijare denove renkontinte min en sia domo, ŝi kriegis!

Esperanto ja riĉigas homajn rilatojn!