2/19/2018

La Eta Princo


Mesaĝo de Bernard sur la du libroj, france kaj Esperante


Sur mia bretaro, staras kvar <La Eta Princo>,
Unu en la korea, du en Esperanto kaj unu en la franca.
En mia mezlerneja vivo, mia instruisto diris al mi,
ke li legis ĝin pli ol 20 fojojn kaj ankoraŭ deziris pli legi.
Lia diro donis al mi scivolemon pri la libro,
kaj ekde tiam <La Eta Princo> restas longtempe ĉe mia mano.Mia klaso en Internacia Renkontiĝo en Pluezek 2013, Bernard kun nigraj okulvitrojEn la jaro 2013,
mi partoprenis en <Internacia Renkontiĝo> en Pluezek, norde de Francio.
Kiel tiu jara invitito, mi gvidis kurson por progresantoj dumsemajne.
Lastan tagon, kursano Bernard donacis al mi du librojn,
<La Eta Princo> kaj <Le Petit Prince>.


"Voici mon secret. Il est tres simple :
on ne voit bien qu'avec le coeur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
C'est le temps que tu as perdu pour ta rose
qui fait ta rose si importante."

가장 중요한 것은 눈에 보이지 않아.
마음으로 봐야만 해.
너에게 장미꽃이 그렇게 까지 소중하게 된 건
네가 그녀를 위해 공들인 시간 때문이란다.Plej ŝatata parto por mi


Nuntempe plej ŝatata tempo por mi estas
ĉiutage esplori <Le Petit Prince> en la franca.
Tio rivelas al mi multajn sekretojn de la vivo.
Mi volus eĉ mordete manĝi la tekston, por ke ĝi neniam finiĝu.
Ja nun mi komprenas mian eksan instruiston.

Kara Bernard,
kvar jarojn poste de nia renkontiĝo,
finfine, nun mi kapablas kompreni la belan literaturon en la origina lingvo.
Dankon pro via delikata donaco!

2/12/2018

Viziti francajn lernejojn
"Courbet" vojaĝanta sur la muro de ŝirmkorto de la liceo <Victor Considerant> 


Dum iu ajna vojaĝo, mi emas viziti lernejojn, kie Esperanto funkcias.
Tio estas logika, pro tio, ke mi eklernis Esperanton por instrui.
Kiamaniere infanoj praktikas Esperanton en alia lando?
Kia estas la etoso en la klaso?
Ĉu fremdlandaj infanoj pli facile akceptas Esperanton?
Kiun metodon tiea instruisto uzas?

Kun tiuj scivolemaj demandoj,
viziti lernejojn estas ĉiam interese por mi.Ĉifoje, mi revizitis elementan lernejon <Drom Freinet>,
kie mi staĝis unu monaton en la jaro 2016.
Kelkaj infanoj translokiĝis al gimnanzio kaj kelkaj novaj venis.
Vidu, kiom ili estas liberaj en la klaso !
Nuntempe ili preparantas publikigi libron pri Koreio.


Plej maldekstra estas la estro Didier, la verda estas EmmanuelLa dua vizitita liceo <Victor Considerant> en la urbo Salins les bains
havas ligon kun miaj lernantoj. Boli, Iskandal, Heri, Hangyeol
komencis korespondi kun aperintaj lernantoj de Emmanuel,
kiu gvidas E-kurson en tiu lernejo.

Antaŭ la rendevuo kun liaj lernantoj,
ni, kun la liceestro Didier tagmanĝis en studenta restoracio.
Klare videblis, ke kelkaj instruistoj aspektis favoraj al Esperanto.

Ŝajnas al mi, ke ankaŭ la francaj adoleskantoj estas viglaj.
Ili rigardis min kun plena scivolemo.
Sur ilia vizaĝo restis ĝojtremo kaj intereso.
Ekkoni ion novan estas ja granda plezuro por freŝuloj.
Esperanto estas tiom efika peranto por tremigi niajn ŝosojn, eĉ nin mem.