7/25/2020

Nova libro "Sen Familio" !!


La 22an de julio,
aperis nova libro <Sen Familio>, 
kiun Michel kaj mi 
Esperanten tradukis.

La romano estas origine franca, 
tamen, delonge tutmonde konata.


Kiel komenciĝis la projekto?

Decembre de la jaro 2018,
mi spektis la filmon 
en Bourg en Bresse, Francio.
Malgraŭ ke la historio estis 
jam konata de mi,
dum la spektado, 
mi estis plenemocia, ofte larmoj falis.

Tuj poste, 
Michel kaj mi decidis 
kune legi originan tekston.
La libro estis sufiĉe dika, 
ĉir. 400 paĝojn.
Ju pli da tempo pasis, 
des pli da deziro fortiĝis.

Kial ne publikigi tiom belan sagaon!


Kiom da tempo necesis por fintraduki?

Pli-malpli unu jaron, 
ĉiutage du horojn per skajpo.
Ĉar mi estas studento pri franca lingvo.

Do, mi malrapide elvoĉe legis kaj tradukis,
kaj Michel korektis kaj tajpis.

Poste, 
en Francio, 
prezenti la projekton, 
akiri subvenciojn,

en Koreio,
 labori kun dezajnisto, 
pentri la kovrilon,
desegni vinjetojn,
poluri ĉiujn tekstojn trifoje, kvarfoje...

Konklude, 
19 monatoj pasis antaŭ publikigo.Kiom da libroj estas eldonitaj?

400 volumoj
Ĉu iu subvenciis por la libro?

La libro ricevis subvenciojn de tri asocioj :

1/ Esperanto Bourg-en-Bresse, Francio
 2/ E°grupo de LLG edukad-federacio, Koreio
 3/ Esperanto Oyonnax, Francio

Sur la kovrilo, 
honore aperas 
plejabunde subvencianta asocio:

Esperanto Bourg-en-Bresse
Kovriloj jam aperintaj en diversaj landoj

Kie oni povas mendi aŭ aĉeti la libron?

En Korea medio,
nuntempe, 
Korea Esperanto-Asocio (KEA)
kaj Seula Esperanto-Kulturcentro (SEK)
alvokas antaŭmendojn.

En Franca medio,
oni mesaĝu al la franca tradukisto, Michel,
aŭ kontaktu la asocion Bourg-en-Bresse,
kaj pere de Esperanto-France eblos aĉeti.Kiuj projektoj prepariĝos, 
rilate al la libro <Sen Familio>?

Unue, granda Turneo, laŭ la vojo de Remi, 
organizote de Esperanto-France,
se nuna pandemio permesos.

Due, nuntempe kontaktantas 
kun la asocio Hector Malot,
verkisto de <Remi, Sans Famille>:

https://www.amis-hectormalo.fr/sans-famille/a-l-etranger

Urboj menciitaj en la romano sur Franca mapo

Sur la hejmpaĝo de <Les amis Hectro Malot>
Jen, la skizo de <Sen Familio>

Remi, trovita infano, ne scias sian originon.
La knabo perforte ligiĝas kun Vitalis, 
surstrata muzikisto.
Remi ploregas, ne sciinte, 
kiu sorto atendas lin.


Trampante de vilaĝo al vilaĝo
kun la muzika trupo, 
Remi kreskas.

Lia mastro Vitalis travidas lian talenton.
Suno, neĝo, pluvo, naturo kreskigas Remi.
La knabo tiel lernas, 
kio estas amo, amikeco, kuraĝo, vivo...
Eĉ la morto de la amata mastro 
instruas Remi.


Li siavice vole nevole 
fariĝas mastro de muzika trupeto.
Multaj aventuraĵoj survoje maturigas lin.

Ĉu finfine li retrovos sian familion?6/16/2020

Mirteloj en nia kampo
Kvankam mi loĝis en kamparo 
jam 10 jarojn,
kutime mi ne laboras en kampo,
KROM en la periodo de mirteloj.


Kiam nia familio decidis renovigi vivstilon,
de urba vivo (en Seulo) 
al la kampara (en Hwabuk),

ni instalis ĉefan vivprincipon
 : limigi devigan laboron.


Dum 10 jaroj,
Dalmini, kiel komencanta kultivisto,
dediĉis penigan tempon 
por adpatiĝi al kultivado :

ĉefe rizojn, medicinajn radikojn 
plus arakidojn kaj brasikojnFinfine ni decidis, 
kion kultivi en nia vilaĝo 
: mirtelojn !

Ni aĉetis malgrandan grundon 
kaj plantis 230 arbustojn de mirteloj.

Nun ili estas 5 jaraĝaj.
Oni diras, 
ke tiaaĝa mirtelarbusto estas fraulino!

Kiam oni rikoltas mirtelojn 
en nia vilaĝo?  
- Inter junie kaj julie.


Dume,
la arbustoj ekaperigis 
blankajn floretojn, 
poste, verdajn fruktetojn,
kaj nun pli kaj pli 
la fruktoj violiĝas.

Videble aŭ ne videble
Ili ja maturiĝas !

Ne nur ili,
kompreneble,
ĉiuj vivantaj estas tiaj.Jen, modesta ĝardeno 
en la korteto de nia simpla domo.Kreskas kelkaj majzoj,
kapsikoj, arakidoj, kukurboj.

Ĵus rikoltita kukumo 
estas tiom freŝa manĝaĵo.
La laktukoj devenis de Francio!

Iam, en la jaro 2017 
Mikru donacis la grenojn 
al koreaj amikoj 
en Feliĉa Lernejo, Koreio.Flanke de la ĝardeneto,
flavaj lilioj ekfloriĝas
kaj burĝonoj de flava rozo 
ĝoje atendas sian tempon.
Klematitoj grimpasJes ja, 
ĉiumomente,
ĉiuj vivantaj kreskas.

Ankaŭ ni homoj !5/24/2020

Sekreto de la vivoJam pli ol 10 jaroj de mia vivo pasis  
en profunda kamparo.
Kompare kun la vivo en Seulo, mia hejmurbo,
ĉi tiea vivo por mi pli kaj pli simpliĝas.

Iun tagon, amiko demandis min,
 : finfine, kio estas celo de via vivo?
Senhezite mi respondis
 : feliĉa vivo! 

Do, kiel ?
Ĉi tiel !     
Loĝi en modesta domo, kvazaŭ kabano,
kun simpla ĝardeneto, estas feliĉo.

Plie, vivi ĉirkaŭite de plenplena naturo,
eĉ antaŭ pinarbara monteto,
en aprilo kun multe da ĉerizfloroj.Verdire,
mi ne estas riĉa.
Mi ne havas grandan domon, 
kvankam aparte mi ŝatas antikvan belan domon,
sed mi ĵetu la deziron.        


Tamen,
mi povas iom aranĝi
la internon de mia kabano
laŭ miaj bezono kaj gusto,

sed ĉiaokaze,
la aranĝita kanabo estu tiom modesta, 
kiom mi ne ploros, se ĝi malaperus.
Kvankam aŭ eble ĉar,
mi fizike loĝas en kamparo,
kelkfoje mia menso liberas por flugi al aliaj landoj,
kien mi vojaĝis kun studentoj kaj instruistoj.En mia vilaĝo, 
je ĉiuj datoj, kiuj finiĝas per 3 kaj 8,
funkcias subĉiela bazaro.

Mi tre ŝatas viziti ĝin,
ĉefe, 
manĝi bagatelaĵojn ĉe la budoj de vendistoj, 
babilante kun ili.En sunbrila mateno,
mi marŝas en Nacia Parko ĉe la vilaĝo.
Pli-malpli 1 horon mi rapide marŝas.

Naturo ja donas al mi artistan impreson.

                      Nun mi klare scias unu el la sekretoj de la vivo
: neniam eblas havi ambaŭ vojojn,
ĉu modeste vivi kun libero,
ĉu lukse vivi sen libero.
Ankoraŭ hodiaŭ 
Dalmini diligente laboras en sia kampo,
ne tro longtempe, nek maltro,
por modeste vivi,
por gardi liberecon.

Kaj ankoraŭ hodiaŭ
niaj mirteloj belege kreskas.       

5/09/2020

Korea brodadoAntaŭ kelkaj tagoj,
Dalmini kaj mi vizitis Seulon.Insadong en SeuloMalgraŭ COVID-19 periodo,
pro tio, en Koreio ĝia situacio stabile boniĝas,
pro tio, ke krom infektitoj aŭ similaj,
ĉi tie ne okazas perforta kvaranteno,
ni decidis ĉeesti la ekspozicion de korea brodado,
en kiu mia amikino, nomata Milda, partoprenis.Komuna verko de la brodistinoj

Green bristlegrass en la angla lingvo: Milda brodisAntaŭe, ŝi lernis Esperanton de mi kaj Michel
kaj ŝi deziris komunikiĝi kun brodistoj en la mondo per ĝi.

Jen, ŝiaj verkoj de brodado.
Oni nomas tiun arton : Sovaĝfloro-brodado
Koreaj kapkusenoj broditaj de Milda


Kvankam mi ne multe konas pri tiu arto, nek lertas,
laŭ mi, la artaĵoj aspektis tre fajnaj,
nuance koloritaj kaj modestaj.
Precipe, la artaĵoj de Milda ne uzis buntajn kolorojn,
kvazaŭ monotona, sed tre variaj nuancoj, kiel naturaĵo.
Materialoj en ŝia hejmoLongan tempon mi ne vizitis Seulon, mia hejmurbo.
Tamen, danke al Milda, 
mi kaj Dalmini havis agrablan ekskurson.
Revenante hejmen, 
tra la fenestro de nia trajno 
montriĝis sunsubiro.
Ĉielo serenadis, 
ankaŭ flugantaj birdoj.

Estis bela tago !!

3/30/2020

Hejmen en cirkonstanco de COVID-19


Karaj amikoj,


Dum 6 semajnoj,
mi restis en via lando, Francio.
Kiel kutime,
la tempo estis diversflanke signifohava por mi
  : nova libro <Sen Familio>, ateliero, pentrado
Ĉio glate iris KROM la viruso !!


Okaze de la pandemio, COVID-19,
nekredeble rapidege mondo ŝanĝiĝantas.
Korona-viruso fulme disvastiĝas 
en la tuta mondo.
Multaj homoj estas terure infektitaj.
Ĉiutage tiom da homoj mortas.


Ĉie mankas maskoj, analiziloj, termometroj.
Hospitaloj tute ne sufiĉas por la pacientoj.
Pordoj fermiĝas interlande, interurbe, interhome.
Eĉ kelkaj landoj perforte senrajtigas eliri la domon.


Laŭ korea proverbo,
kiam mallumiĝas, tiam pliklariĝas.


Ni homoj, ĝis nun, kiom neglektis la planedon...
Kia vivmaniero estas taŭga ne nur por homoj,
sed ankaŭ por ĉiuj estaĵoj...
Kion do ni devas forĵeti kaj kion gardi...
Kio estas komunumo, kio estas individuismo...


Meditante tion,
bonŝance, mi enorde aviadiliĝis
kaj nun hejme, mi kore salutas vin.


Ĉu vi scivolas, kiajn vojojn mi pasigis de Francio al Koreio?Du pendigitaj miaj pentraĵoj en Francio


Merkredon matene,
adiaŭinte mian profesoron, 
mi kun li atendis taksion ĉe la pordo.
Ĉar nun en Francio, 
oni ne rajtas veturi foren 
eĉ kun memskribita permesilo.Lyon Saint-ExuperyLa bela flughaveno Lyon Saint-Exupery estis tute silenta.

Nekredeble tute malplena flughaveno !!
Ĉu nur mi ?!?!


Wow, hodiaŭ ĉiuj flugadoj estas senigitaj krom kelkaj.
La plej supra blanka linio montras 
mian flugadon, uf !!
Ĉu eĉ tio povus malaperi subite? 
Kiu scius !mia unua flugado de Lyon al AmsterdamoPost tri horoj,
venis Nederlanda aviadilo KLM partnere al Air France,
entute, 
nur 4 klientoj okupis tutan spacon.Jen, aerporto Amsterdamo por ŝanĝi aviadilon al Koreio.
Ankaŭ ĉi tie nur kelkaj aviadiloj funkciis.
La mia estas sur lasta panelo, 
lasta oranĝa punkto!Stevardinoj de KLMOni devis distance viciĝi laŭ la ordono.
Antaŭ enaviadiliĝo klientoj mem registris 
sian bileton sur ekrano,
por ke la stevardoj ne tuŝu alies objektojn.manĝaĵoj en aviadilo KLMLa kompanio jam rete avertis, 
ke la servoj en aviadilo simpliĝos.
Sed eĉ tiel mi neniom manĝis 
por ne uzi necesejon.

En la aviadilo 
oni ricevis tri dokumentojn preparitajn
de Korea Nacia Kvarantena Stacio.

1) Nunaj rimarkeblaj simptomoj
       2) Maniero instali Apon por ĉiutaga kontrolo hejme
       3) Deklaro de vojaĝintoj kontrolitajJen, finfine Koreio, Inĉeon flughaveno, 
ĵaŭdon posttagmeze !Kiel instali Apon
Jen por sen-simptomuloj, jen kun-simptomuloj


Unue, oni trapasas kontrolmaŝinon de febro.
Due, oficisto aktuale kontrolas ĉies temperaturon.
Trie, oficisto konfirmas, ĉu oni mem instalis Apon.

Fine, du vojoj, 
jen por sen-simptomuloj, 
jen por kun-simptomuloj.


Krome, 
kun-simptomuloj ricevas analizon 
tuj ĉe la flughaveno mem,
aliaj reveninte hejmen 
vizitu sian regionan sanitarejon 
por ricevi analizon.finfine, oni atendas valizon


Verdire, 
en Koreio,
kontraŭ COVID-19, 
ĉio sisteme kaj glate funkcias.


Sekvan tagon, Vendrede
trankvile hejme,
mi atendas alvokon de urba sanitarejo.mia laborĉambro kun la mura bildo el Francio


Posttagmeze,
regiona sanitarejo telefonis al mi,
ke mi devas ricevi analizon senpage 
kiel vojaĝinto en Eŭropaj landoj.
Mi tuj veturis unu horon tien!


Jen, urba sanitarejo!
Du laborantoj atendis min 
ekstere de la instalitaj konteneroj.


En unua kontenero, 
oni intervjuis min detale pri mia vojaĝo
kaj denove kontrolis febron dufoje.
Poste, venis kuracisto kaj mi estis analizita.


Sabaton posttagmeze,

Per SMS,
mi ricevis rezulton de la analizo 
: NEGATIVA, uf !!


Lundon matene,
iu vilaĝa oficisto, kiu apartenas al mi 
dum kvaranteno, vizitis min 
kaj oferis pakaĵon, 
en kiu estas
termometro, 10 maskoj, 
alkohola likvaĵo por purigi manon 
kaj eĉ plasta rubujo, 
kie oni aparte metu rubaĵojn, 
se komencos havi specialan simptomon 
: tusado, febro, doloro de muskulojpakaĵo por vojaĝintoj oferita de urbo


Mi dankas, ke mia lando tre fajne 
kaj sisteme regas nunan pandemion.
Mi dankas, ke koreaj popolanoj ie tie sindediĉas
kaj respektas ĉiun barakton de la ŝtato.
Mi dankas, ke ĉiuj amikoj pacience preĝis 
por mia sekura reveno.


Do, mi serioze observu la kvarantenan periodon
por nia socio, nia lando, nia mondo!!