11/21/2016

KalkullotoEstas la leciono de matematiko.
Sylvain larĝigis blankan tabulon, kiu havas tri partojn.
Kutime liaj skribaĵoj estas malgrandaj (laŭ mia gusto),
infanoj senprobleme legas ilin, eĉ sen okulvitroj.
Li skribas taskojn aŭ demandojn laŭ la nivelo sur triparta tabulo.
Post simpla klarigo, li disdonas lernolibrojn de matematiko al ĉiuj.
Tiu maniero iom similas al tiu en privata studejo en Koreio post lernejo.

Tamen, dum la laboro per lernolibro de matematiko,
la infanoj grupiĝas kaj eĉ ŝanĝas lokojn por kunlabori kun samniveluloj.
Oni ne konkursas, tamen helpas unu la aliajn.

                   Si tu ne sais pas : demande....
                   Se vi ne scias : demandu...
                   Mais si tu sais : partage !
                   Sed, se vi scias : partigu !


Kalkulloto en Drom


Tiu frazo estas skribita sub la blanka tabulo.
Infanoj ĉiam rigardas la gravan principon de la klaso.

Poste la infanoj prenas personan tabuleton elardezan.
Kaj laŭ la nivelo, ili mem elprenas el iu skatolo etajn paperojn,
kie skribiĝas kelkaj kalkuldemandoj.
Infanoj eklaboras kaj skribis tien koncernatajn respondojn.
Ĉio aŭtomate funkcias pere de ilia sistemo.

La fino de la leciono estas plej amuza por mi.
Kiam ĉiuj estas pretaj, Sylvain funkciigas komputilon.
Wow, ciferoj aperas sur la ekrano kun virina voĉo, plie en la korea !
Laŭ la legado, infanoj makulas saman ciferon sur sia elardeza tabulo.
Kaj iu kriis, kiam unu linio de ciferoj makuliĝas : BINGO !

En la klaso, matematiko estas ludo.수학시간 입니다.
Sylvain은 커다란 칠판을 모두 펼쳤습니다.
보통 그의 글씨는 아주 작았는데 어린이들은 잘 읽었습니다.
심지어 전체 중에 단 한 학생만 안경을 썼는데도 말이지요.
단계별로 간략한 설명과 함께 몇 문제를 적고 아이들은 풀었습니다.
그리고 나서는 역시 단계별로 수학 문제집을 나누어주었어요.
여기까지는 마치 한국의 학원과 비슷한 풍경이었어요.

한 가지 다른 것이 있다면,
단계가 같은 아이들끼리 자리를 옮겨 모여앉아
서로 가르쳐주고 의논하면서 과제를 수행했답니다.

       만약 모르는 것이 있다면 : 질문해라...
       네가 안다면 : 다른 이와 나누어라 !

아이들이 매일 쳐다보는 칠판 아래 쓰여진 이 문구는
어쩌면 배우는 이들을 참 안심시키겠구나 싶었어요.
가리고 경쟁하지 않아도 모르면 묻고, 아는 지식은 나누면 되니까요.
배움이 어찌 즐겁지 않을까요.

잠시 뒤에, 아이들은 자그마한 개인 칠판을 꺼냅니다.
그리고는 어느 상자로 가더니 자기 단계에 맞는 쪽지를 꺼내 옵니다.
Sylvain은 아이들의 단계를 적은 종이를 붙여 놓으면 그만입니다.
일명, <셈 로또>를 열심히 풀어 자기 칠판에 적습니다.
얼마 쯤 지났을까요.
Sylvin이 컴퓨터 프로그램을 작동시키고, 아이들 눈동자가 빛납니다.
이런, 화면에 숫자가 3초 간격으로 바뀌면서 한국어로 읽습니다.
아이들은 이상한 소리에 킥킥 대며 자기 정답이 나올 때 체크를 합니다.
이때, 누군가 소리칩니다. "빙고 !!"

Freinet 교실에서 수학은 놀이입니다.

11/20/2016

Feliĉaj lernejanoj manifestacias


Feliĉaj lernejanoj partoprenas en urba manifestacioHieraŭ Korea prokuroro oficiale menciis, 
ke nia nuna prezidentino estas akuzata de kelkaj seriozaj friponaj regadoj.
Ŝi forte puŝis potencajn ĉir. 50 firmaojn, Samsung, Hyundae, SK ktp 
por fondi kelkajn kompaniojn, kiuj avantaĝas al si mem. 

Plie, ĉefaj gravaj organizoj de la ŝtato estis subkontrolitaj de iu kaŝita virino, 
kiun la prezidentino intervenigis en ŝtatajn laborojn. 
Oni diras, ke la sekreta virino, jam arestita, havis ĉiopovan rajton 
favore al la protekto de la prezidentino.

Nuntempe la krizo de korea popolo atingas la pinton.
Eĉ lernejanoj levas kandelojn kaj tabulon skribitan, ankaŭ Feliĉaj lernejanoj :
      "Demisiu Park Gunhe, nia prezidentino!"
      "Ĉu vere tiu ĉi estas ŝtato?"


La 12an de novembro en SeuloOni kalkulis, ke pasintan semajnfino miliono da popolanoj partoprenis en la manifestacio, kiu okazis sur la placo, Kwang-hwa-moon 광화문. 
Kompreneble, en multaj urboj solidare okazas samaj manifestacioj.
Post la raporto de prokuroro pri tio, 
ke la prezidentino estas grava komplicanto de kelkaj friponaj aferoj,
venontan semajnon du milionoj da popolanoj manifestacios kaj
marŝos ĝis la Verda Domo.
(Verda Domo estas loko de korea prezidento)

Ho, Koreio! Ne tro estu incitita, tamen ni saĝe antaŭenirigu demokration.11/17/2016

Triminuta prezento
Aksel prezentas pri siaj ludaĵojĈiumatene je la 9h, 16 Dromignons kuniĝas en la komuna loko de la klaso.
Ĉar estas tempo por tri minutojn prezenti sian ŝatatan temon.
En mia unua ĉeesto, dekjara knabino, Polina prezentis tiom da donacoj,
kiujn ŝi ricevis dum ĵus okazinta naskiĝtago.
Sekvan tagon, sesjara knabeto, Aleksi prezentis bizaran ludilon.
Kaj hodiaŭ estas vico de Aksel.

Antaŭ la komenco, Sylvain skribas iun frazon sur la blanka tabulo.
Temas pri komplika franca gramatiko.
Infanoj levas la manon kaj laŭvice respondas :
Subjekto, 1a verbo, difinitiva artikolo k.t.p

Kaj li donas al iu sablo-horloĝon, kiu mezuras tri minutojn, ek !

Aksel prezentas, ke li tre lerte faras LEGO-jn.
Tuj pli aĝa knabino, Naomi levis la manon kaj asertis :
"Pri tio, mi jam prezentis antaŭe."
Li emfazas, ke la Interno de sia konstruaĵetoj estas tre fajne organizitaj.
Lia klarigo daŭris kaj kelkaj ĵetas demanojn al Aksel.
Subite la "sabla-knabo" firme kriis : Stop !
Ja tri minutoj tiel rapide pasas.

En la klaso, oni tre efike uzas la etan aparaton, "sablo-horloĝo".매일 아침 9시, 13명의 Drom 아이들은 교실 한 귀퉁이 작은 공간에 모인다.
이름하여, 아이들의 공식 공동 아지트. 3분 발표가 곧 시작된다.
엊그제 첫 출근 때는 10살 소녀 Polina가 갖가지 선물상자를 펼쳐놓고
지난 생일잔치 이야기를 해 주었고, 다음 날에는 6살 꼬마 Alexsi가
이상한 장난감을 가지고 와서 숱한 질문을 받았었다. 오늘은 Aksel 차례.

모두 자리를 잡자, Sylvin 선생님은 칠판에 문장 하나를 적는다.
아이들이 손을 들고 대답하기 시작한다.
저것은 주어, 정관사, 1그룹 동사 등등.
뭔가를 기다리는 막간을 이용해 짤막한 프랑스 문법 테스트를 한다.
모두들 미친 프랑스 문법이라고 하지만, 이 순간 얼마든지 참을 수 있다.

작은 모래시계가 지목된 누군가의 손에 쥐어지고, 드디어 시작!

Aksel은 LEGO 놀이에 본인이 아주 능숙하다는 말로 발표를 시작했다.
그러자 Naomi가 손을 들더니 한 마디 했다.
"그것에 대해서는 전에 내가 발표했어."
그는 이것은 아주 다른 차원이라며 내부를 펼쳐보였고
정교하게 만들어진 작품임을 강조했다.
이런 저런 질문이 오가고 있을 때, 모래시계 소년이 외쳤다, 스톱!
3분이라는 시간이 야속하게도 금세 지나가 버렸다.

그 교실에서 조그마한 모래시계는 놀랄만큼 유용하게 사용되고 있다.11/16/2016

Stranga trafik-lumo


Mirinda trafik-lumo en la klaso Drom"Saluton, mi estas Ana!"
"Mi estas Mari."
"Mi estas Robin."
"Mi estas Naomi."

Antaŭ 10 minutoj de la 9h,
la infanoj de Drom (oni povus nomi ilin Dromignons)
envenas en la klasĉambro verŝajne tre ŝatata de ili.
Tuj lasinte sian sakon en sian lokon, ili okupiĝas pri io.

Mari, 6 jara knabineto ludas etan pianon surplanke kuŝintan,
Du aliaj iras al la skatolo de eta blanka hamstro,
Iu prenas tabulo-ludaĵon el lerneja breto kun sia kamaradeto.
Dumtempe en iu angulo Aksel preparas 3 minutan prezentadon.
Ĉar hodiaŭ estas lia vico. 
(En venonta artikolo vi vidos kion li faros.)

La instruisto Sylvain funkciigas nigran trafik-lumon ĉe la tabulo.
Ĝi komencas funkcii per verda signo.
16 Dromignons vigliĝas kaj la bruo iom altiĝis en la klaso.
Ho, la nigra aparato ŝanĝas signon flave !!!
Nekredeble, ĝi funkcias aŭtomate laŭ la bruo-nivelo.
Rimarkinte tion, la infanoj mem kontrolas sian parol-laŭton.

Nun mi ekkomprenas, ke Sylvin preskaŭ neniam laŭte parolas
kaj kutime kiu devus zorgi trankvilan etoson en la klaso.
Eta ideo ja donas al infanoj kapablon de mem kontrolo."안녕, 난 Ana야."
"저는 Mari 에요."
"저는 Robin 이고요."
"저는 Naomi 랍니다."

아침 9시 10분 전, 하나 둘 아이들이 교실로 들어오며 인사를 한다.
어제 만난 낯선 이에 대한 아무 거리낌도 없이 "Saluton!" 하더니,
책가방을 제자리에 두고서 각자 뭔가를 하러 움직인다.

Mari는 바닥에 놓인 제 몸체만한 건반을 두둥이고,
두 장난꾸러기 꼬마는 작고 하얀 햄스터에게로 달려가고,
또 누구는 책꽂이에 널린 보드게임 하나를 꺼낸다.
그 사이, 10살 Aksel은 한쪽에서 뭔가를 주섬주섬 펼치고 있다.
오늘은 바로 그의 3분 발표 차례이기 때문이다.
(다음 기사에 그 이야기는 계속한다.)

교사 Sylvain은 칠판 옆에 놓인 신호등을 작동시켰다.
초록불이 켜지고 Drom 교실의 하루가 시작되었다.
아이들의 움직임이 커지고 이야기가 많아지면서 교실이 꿈틀댄다.
그때 신호등이 노란 불로 바뀌었다!!!
아이들은 약속이라도 한 듯 말소리를 낯춘다.
그렇구나! 저건 소음의 크기에 따라 바뀌는 신호등이었어.

Sylvain은 늘 나지막한 목소리로 아이들에게 말했고
아이들끼리도 교실에서는 크게 말하는 법은 없었다.
교실의 차분한 분위기를 만드는 것은
교사의 "조용히 해!" 라는엄중한 한 마디가 아니라, 
구성원 스스로 만들어가는 것.
Freinet 에서 교사는 아이들이 자발적인 자제를 배우도록
지혜로운 시스템을 마련하는 이였다.11/14/2016

Finfine en la lernejo de 13 Dromignons


Freinet lernejo en Drom, Francio
                         La unuan tagon en la Freinet lernejo <Drom>,
mi malkovris kaosan, samtempe tre vivantan klason.
En granda salono la tabloj grupiĝas kvarope.
Laŭ la franca maniero, oni nomas ilin, CP, CE1, CE2 kaj CM1/CM2.
De la aĝo 6 ĝis la 11 jaroj,  13 infanoj grupe aŭ eĉ individue laboras.


Wow, kio estas en la klasĉambro?
Diverslandaj standardoj, kvin komputiloj, blanka museto, formikoj,
antikva pesilo, nigra vampiro kaj eĉ trafik-lumo, kiu aŭtomate funkcias.
Pro tio, ke almenaŭ hodiaŭ estas la unua tago,
ĉio donas al mi, koreino, fremdan impreson.

Do, ekde morgaŭ, ĉiutage mi deĉifros ilin kiel aventuranto.
Ĉu vi sekvos mian paŝon?

* Dromignons = karesa vorto por diri Drom


프랑스 Freinet 학교에서의 첫 날,
작은 시골마을 Drom에 위치한 이 교실에 들어서자마자
아, 복잡하고 재미난 것들이 가득해 탄성을 질렀다.

아이들이 그린 여러나라의 국기들,
헌 상자와 판지로 만든 날개 편 박쥐,
햄스터와 개미집,
옛 상인이 썼을 법한 저울,
자동으로 신호가 바뀌는 신호등까지
낯선 세계에 들어선 한국의 대안학교 교사에게
이 작은 공간의 모든 것이 신선했다.

내일 부터 하나씩 암호를 풀어봐야겠다.
11/06/2016

Teatro de adoleskantoj


Unu jara projekto, Teatro de adoleskantojEkde la komenco de la jaro 2016,
la instruistoj de kvar lernejoj en la urbeto, kie Feliĉa Lernejo situas,
organizis komunan  projekton "Teatro de adoleskantoj".
Ĉiusemajne ĉir. 20 adoleskantoj venis en nian lernejon por tiu projekto.
Teatro estas preskaŭ rolludo kaj verŝajne ili ludis unu kun la aliaj.

Tempo pasis, ili amikiĝis kaj la koroj malfermiĝis.
Teksto por la teatro fariĝis de iuj el ili,
Aktoroj estis deciditaj de ili mem,
El ili, iuj kantis, iu gitaris kaj iuj iĝis spektantoj.

Finfine, sur granda scenejo de la urbeto,
niaj adoleskantoj kuraĝe spektaklis.
En ilia teatraĵo, neniu viciĝo laŭ la notoj de la lernejo.
Ĉiuj flore plenumis sian rolon.
Ili ĉiuj estis ĉefaktoroj en la teatro.
Ja ni ĉiuj estas ĉefaktoroj en la teatro, nia vivo.Manifestacio kun kandeloj


ducent mil kandeloj manifestacias en Koreio
Hieraŭ en Seulo, ducent mil kandeloj lumiĝis sur la ĉefa placo Kwang-hw-mun .
Familioj, laborantoj, profesoroj, instruistoj, agrikulturistoj
eĉ lernejaj adoleskantoj levis la kandelojn.
La placo, proksime de la "Verda Domo",
kie korea prezidentino laboras, plenis je lumigitaj kandeloj.

Levi kandelojn surstrate estas korea maniero de popola manifestacio.
Nuntempe ĉiusemajne ni manifestacias kontraŭ nuna prezidentino.
Ĉar en ŝia regado malkovritas sekretaj potenculoj, kiuj skuas tutan koreion.
Nun niaj popolanoj krias sur la placo : La prezidentino, demisiu !!

La kandela manifestacio signifas lumigi la mondon,
lumigi ombraĵojn kaj preĝi pri paca mondo.
Koreio nuntempe estas ĝuste sur la kruco.
Ĉu antaŭen aŭ malen?


11/05/2016

Mia unua pentraĵo
Korea pentrarto "Minhwa" - Floroj kaj BirdojĈu vi memoras, ke mi ĵus komencis praktiki "Minhwa"?
Tiu estas unu speco de Korea pentrarto.
Oni simple nomas supran pentraĵon, "Floroj & Birdoj".
Niaj prapatroj faris tiun pentraĵon por deziri "Feliĉo de geedzoj".
"Minhwa" ja ĉiam pentritas kun bondeziroj.

Mia unua ellasita pentraĵo estas nun en Francio.
Ĉar mi donacis tiun al mia kara instruisto.
Kvankam ĝi estas tre amatora,
tamen la "unua" estas signifa por mi.

Samkiel verki, kanti, danci kaj muziki,
pentri estas baza tekniko por sin esprimi.
Dum la pentrado, miaj penikoj flugas sur blanka papero.
Tiom ĝoja, tiom koncentra.

Ĉu vi atendos ankoraŭ la duan pentraĵon?Plena aŭtunoAŭtuna pejzaĝo de Feliĉa Lernejo.Koreio nun estas en plenplena aŭtuno.
Pro tio, ke mi loĝas en kamparo,
pro tio, ke Feliĉa Lernejo situas ĉirkaŭ kamparo,
mi povas pli profunde senti ĉiujn sezonojn ŝanĝiĝi.

Jen, estas malantaŭa korto de Feliĉa Lernejo.
Nun mi staras kun mia ido, kiu nomiĝas Minji.
Ni kune svigas la manon al vi dirante :  "Saluton~!"
Du grandegaj ginkoj ankaŭ salutas vin per multaj branĉoj,
kiuj portas flavajn drupecajn semojn sennombreblajn.

Aŭtuno estas riĉa sezono.
La flavo de la ginkoj estas tiom brila.
La koloro briligas ankaŭ apudajn verdaĵojn
kaj la brila flavo harmonie beligas aŭtunan pejzaĝon ĉirkaŭan.

Plie, bakita ginkofrukto estas tre bongusta kaj nutriga,
kies ekstera parto estas medicine uzata kontraŭ vejnaj perturboj.
Eĉ la folioj de ginko efikas por malaltigi sangopremon.

Ah, ĉi-aŭtune mi dezirus esti brila ginko....
11/04/2016

En Baltaj landoj

Dum 12 tagoj en plena aŭtono, 2016,
Dalmini kaj mi vojaĝis en Baltaj landoj, Litovio, Latvio kaj Estonio.
Kutime mi vojaĝas eksterlanden por prelegi, turnei, kursi, staĝi.
Tamen ĉifoje la vojaĝo estis privata kun li.
Dalmini ĝoje preparis ĉion kaj ĉiujn zorgojn kun ĝojo.
Eĉ la trifoja prelego en tri landoj estis leĝera por mi.
Ni tie plejparte restis en mezepoke aspektaj lokoj.
Por mi, la trilandaj pejzaĝoj iuflanke similis unu al la aliaj, aliaflanke ne.
Ĉiu tri havas multnombrajn preĝejojn, eĉ unu apude de aliaj.
La preĝejoj havis unikajn karakterojn.
Persone, trankvila etoso ene de preĝejo tre plaĉas al mi.
Se tie kun muziko de granda orgeno,
oh, mia koro serene restas en trankvila plezuro.
En la trilandaj hoteloj, kie ni tranoktis,
ni povis malkovri "saligitajn haringojn" eĉ por mantenmanĝo.
Dalmini tre ŝatis ĝin manĝi kaj nun sopiras tiun manĝaĵon.

Miaflanke, la vojaĝo faris min fora de ĉiutagaj densaj laboroj.
Vere, "fizike for" signifis por mi "mense for".
La 12 taga ferio blovis al mi freŝan energion,
kaj nun pura energio risorte fontas el mi.

Karaj geamikoj, Taesok, Vida, Bruta, Tunu, dankon pro via zorgo.
Ĝis baldaŭ en Seulo...