5/31/2021

Naskiĝis mia ateliero

 

Iun matenon,

kiel kutime,

mi marŝis en la Nacia Parko.


Ĉar pasintan nokton pluvadis,

la aero estis pura kaj tre agrabla.


Ĉiuj estuloj en naturo akorde kantis.

Tiam antaŭ mi,

subite aperis s-ro Bufo.

S-ro Bufo demandis al mi : 

"Kion vi volas havi?"


Iom hezitinte, mi respondis :

"Mi dezirus havi modestan atelieron."


Tiel komenciĝis la konstruo

de mia ateliero, 

ĉe la mirtelkampo de nia familio.

Nuntempe,

ĉiumatene kun ĝojo,

mi preparas simplan lunĉon

por iri al la ateliero.


Hodiaŭ ankoraŭ pluvas.

Do, mi ne povas fari kutiman marŝadon,

"Jupi, mi rekte iru al la ateliero !"

Aŭdante la melodion de la pluvo,

oni povas pentri kun bela sentemo.


"Kiuj koloroj taŭgus al hodiaŭa verko....?"
oilpainting sur canvas 40x50cm


Kelkfoje s-ro Bufo vizitas min,

kaj ankoraŭ demandas :

"Ĉu la ateliero plaĉas al vi?"

Senhezite mi krias : "Jes, jes !"acrylique sur canvas 60x73cmKun granda dankemo al s-ro Bufo,

hodiaŭ pli ĝoje, mi pentras.


Dankon, s-ro Bufo !!!


5/07/2021

Esperanto puŝas al nova vojo

kovrilo de la revuo kun pentraĵ de japana majstro DEGUCHI Micugi


 
** ĵus aperinta artikolo 
sur ĉi-maja revuo de Esperanto Populariga Asocio (EPA), Japanio ** 

3/15/2021

Okupita pri kio?

 

Tempo rapidas

senrilate al COVID-19.

Homoj okupitas 

senrilate al COVID-19.


La kronviruso perforte nuligas

vojaĝi, sporti, renkontiĝi, eĉ labori.


Sed tamen, verŝajne, 

ĝi ne kapablas redukti 

la okupitecon de homoj.Printempas.

En kampara vivo

frumatene ekaŭdeblas bruoj

de motoroj, traktoroj.<Granda Birdo>,  acrilique


Miaj manoj okupitas pentri

printempan etoson, kiu fulme malaperos.


<Fajfado de printempo>,  acrilique<Printempo svarmas,  acrilique>
<Printempo sonĝas>, acrilique
Ĉiusemajnfine kutime,

miaj amikoj de [Dimanĉa Rondo] per ZOOM

estas okupitaj por prepari simplan prezenton.


Pasintan semajnon,

la temo estis "Jen, la filmo".  1/  [Tomorrow] 

      Prezentita de Minun,  Usona filmo (2004)

      ""Konsciiĝu, la tago alvenas!""

      Katastrofa filmo pro la neglekto al klimato

   2/  [Back To The Future] 1,2,3

      Prezentita de Karoto,  Usona filmo (1985. ree 2015)

      ""Venantas la tago de estonteco!""

      Fantazia filmo per tempomaŝino

   3/  [Sekreto]

      Prezentita de Boli,  Tajvana filmo (2007)

      ""Mi amas vin. Ĉu vi amas min?""

      Amhistorio inter gejunuloj per tampomaŝino
    4/  [서편제, Seo-pyun-ĝe]

      Prezentita de Son,  Korea filmo (1993)

      ""Ŝiru la gorĝon por kanti profundan veon""

      Filmo pri iu kantisto je <Pan-so-ri>,

      korea tradicia kanto, kunportanta profundan veon.

      La titolo <Seo-pyun-ĝe> estas unu sorto de tia kanto.


                             Son kantas <Pan-so-ri>

    

    5/ [Billy Elliot]

      Prezentita de Eunĵin,  Angla filmo (2000, ree 2017)

      ""Diamanto inter nigra minejo""

    6/ [Visages, villages]

      Prezentita de Juna,  Franca filmo (2017)

      ""vizaĝo fariĝas arto, urbo fariĝas galerio""

      Dokumentara filmo, senprepare vojaĝante farita

      de Agnes Varda kaj JR.

    Krome,

Ana simple montris la afiŝon de ŝatata filmo de sia familio.

[About Time, 2013], kies ĉefa kanzono estas tre konata.

Michel montris unu Francan filmon [Amelie, 2012]

kaj unu Korean filmon [Parazito, 2019).

Interese, en Francio, 

la filmo [Parazito] havasdiversformajn afiŝojn.Per kio oni okupiĝas nuntempe?

Okaze de la longa hejmresta periodo pro COVID-19,

oni povus ĝui hejme la prezentitajn filmojn de la rondanoj.

Malgraŭ la eldiverslandaj filmoj,

ili furore cirkulas en la tuta mondo.

Filmo, same kiel muziko kaj arto estas internacia ilo.Internacia temo per Internacia lingvo Esperanto !

 

2/01/2021

Dimanĉa Rondo en Esperanto

 

Hodiaŭ mi prezentas interesan rondon,

kiu nomiĝas [Dimanĉa Rondo].

Ĝi okazas ĉiudimanĉe per ZOOM,

je la 19h kaj duono por japanoj & koreoj,

je la 11h kaj duono por francoj.


karaj rondanojFakte, la rondo estas ĵus kreita,

por tiuj, kiuj bezonas praktiki konversacion,

post unujara lernado de Esperanto.


Lastan dimanĉon

nia temo estis "ŝatata trinkaĵo".


Juna el Koreio prezentis fortan kafon,

ĉiutage memfaritan per speciala aparato.

Ĉiufoje, ŝi muelas grajnojn de kafo

kaj uzas tiun filtrilon fabrikitan en Usono.kaf-filtrilo


Cedo el Francio prezentis dolĉan trinkaĵon,

kiu nomiĝas en la angla <Milkshake>.

Li parolis ankaŭ pri la suĉilo "manĝebla pajlo", 

farita el biskvito.

Oni nomas ĝin "cigaredo" en Francio.

Laste, Son el Koreio aldone menciis,

ke la trinkaĵo similas al <Parfait>,

kiun oni vendas en korea kaj japana kafejo.milkŝake & parfaitJen, prezentite de Minun el Koreio.

La malmultekosta trinkaĵo nomiĝas <Bakas D>.

Ĝi vendiĝas en apotekoj.

Laŭ ŝi, en Koreio, oni ĝin donacas al amikoj,

jen por kuraĝigi, jen por konsoli.


Plie, la nomo de la trinkaĵo "Bakas" 

devenis de la romania legendo, 

ekzakte, de la dio de alkoholaĵo

"Dionysos Bacchus".


Eunĝin aldonis, ke la trinkaĵo originas el Japanio.

Nia japana amiko, Karoto tuj montris 

la originan trinkaĵon, 

kiu nomiĝas en Japanio <Ripovitan D>.

Li klarigis, ke la populara trinkaĵo aperis 

pli-malpli 40 jarojn antaŭe en Japanio, wow !korea "Bakas D" & japana "Ripovitan D"


Amuzaj rakontoj daŭris,

kaj la tempo fulme pasis.


Son prezentis hejmfaritan tizanon el grilitaj maizoj.

Lia familio kultivis maizojn, 

dumsomere manĝis ilin,

kaj poste, faras tizanon el ili.


Lia edzino ĉiumatene preparas la tizanon simple 

  : trempi grilitajn maizojn en varma akvo.

Tutan tagon la familio trinkas ĝin kiel akvon.tizano el grilitaj maizoj


Eunĵin prezentis aĉetitan sukon el radiko de "liano",

kies nomo sur la botelo aperas kiel <KUDZU>.

Ŝi diris, ke la subtanco de la radiko efikas

por virina sufera menopaŭzo.


Interese, la nomo de la suko devenis 

de la japana lingvo [kuzu], 

krome, en la korea lingvo [chik, 칡].vendata suko el radiko de liano


Fakte, 

atendante la rondanojn veni ĉe ZOOM,

mi mem rakontis pri la trinkaĵo el "Juza",

karesnome "japana citrono", en la japana "Juzu".


En Koreio, la trinkaĵo hejmfarita kun mielo

estas populara dum vintra periodo 

por protekti nin kontraŭ malvarmumiĝo.


Niaj eŭropaj amikoj tute ne sciis, kio estas 'Juza".

Jen rigardu la foton.

Karoto komentis, ke en Japanio oni metas la fruktojn,

kiam oni banas sin, ĉefe, en la tempo "solstico, 동지"

Ĉar ili efikas por varmigi korpan energion.

Nekredeble rapide 

jam unu horo pasis kiel raketo!

Tre bedaŭrinde Karoto perdis ŝancon prezenti

tradician trinkaĵon, nomatan [amazake] en la japana,

kaj [sike, 식혜] en la korea. 


Verdire, partigi konkretajn kulturaĵojn estas

ege interesa kampo en Esperantio.

Niaj vidpunktoj tiel enorme vastiĝu,

ke tutmondanoj harmonie pace vivu

per prufunda interkompreno.


Vivu Dimanĉa Rondo !
12/31/2020

Karesi la jaron 2020 !

 

Multaj esprimas la jaron 2020

malfacila, sufera, pandemia, deprima.

Jes ja neniu imagis antaŭe,

ke tiom impotentaj ni homoj estas. Lasta pentraĵo SOLD <Kalimba>,
acrylique-gouache  46x55, 2020


Malgraŭ ĉio,

nun, en la lasta tago de la jaro,

mi listigas plej gravan eventon,

okazintan en ĉiu monato,

kaj trakaresas la jaron.


1 JANUARE 

   : Novjara festo kun familio en Seulo. 

2 FEBRUARE

   : Vojaĝi al Francio  

3 MARTE

   : Reveni al Koreio kun mirakla zorgo de Dio 

    (bv. referenci al suba artikolo 

     nome "Hejmen en cirkonstanco de COVID-19"

4 APRILE

   : Kvaranteno dum 2 semajnoj

    pro tio, ke mi flugis el Francio

5 MAJE

   : Viziti ekspozicion de Milda pri brodaĵoj en Seulo

6 JUNIE

   : Periodo de rikoltado de mirteloj de Dalmini


"La vivo ne temas pri atendo,
ke ŝtormo trapasu,
sed pri lerno danci sub la pluvo."


7 JULIE

   : Aperis tradukita libro <Sen Familio> en Esperanton.

8 AŬGUSTE

   : Periodo de sovaĝaj fungoj

9 SEPTEMBRE

   : Komenci ĉiumatenan marŝadon 2 horojn

10 OKTOBRE

   : Ceremonio honore al 4 atestantoj de LLG-Esperanto 

      (LLG = Liberaj Lernejoj por Geknaboj)

11 NOVEMBRE

   :  Familia vojaĝo al la insulo Jeju

12 DECEMBRE

   : Kursi per ZOOM en Vintra Kurskunveno de EPA kun Michel

     (EPA = Esperanto Populariga Asocio, JAPANIO)

    

Listigante memorindajn aferojn,

mi konstatis, 

ke ĉiaokaze rivero fluis.

Se ĝi renkontis rokojn, 

ĝi ĉirkaŭfluis.

Se ĝi renkontis klifon, 

ĝi kaskade sin ĵetis.

Ĉiaokaze, 

rivero daŭre fluas.Nun ni ekvidas 

freŝan jaron proksimiĝantan.

Jes ja freŝan jaron, freŝan koron, 

ni kune kovu en la jaro 2021...


Feliĉoplenan novjaron ! 


12/11/2020

Kion faras kamparanoj dumvintre?

 


                                                     Enirejo de mia kampara domoSenkonscie, 

jam vintras.

Kronviruso konstante ŝvebas 

ĉirkaŭ nia ĉiutaga vivo.

Tamen, 

naturo ne perfidas nin

kaj kiel kutime,

vintro venis ĉe nin.

Ĉi-tie en profunda kamparo

oni vivas 

kvazaŭ senrilate al la pandemio:


Fari vintran gimĉion abunde,

kolekti brullignaĵojn,

rare karbojn liverigi,

sed, ĉi-jare,

eksterordinare,

 ne kartludojn en vilaĝa domo!


Do, 

kion oni farus 

dum vintra paŭzo?pastaĵo por baguette
                                          

Iu kultivisto, 

tre proksime de mi,

ĉiutage kuiras panon.


Lia regulo estas : 

Unu tagon, unu panon, !


Vespere,

li jam preparas pastaĵojn 

per natura fermentaĵo 

farita antaŭan tagon.
Matene, 

per tiuj materialoj,

li bakas freŝan "baguette"

kaj alterne, 

"pain de campagne".


Ulala, 

freŝan francan panon !!Pain de campagneIntertempe,

li provas kuiri kelkajn kukojn :

Madeleine, Tarte au pommeMadelene kun citrona kremo
Tarte au cerries & pommeKrome, 

por vespermanĝo :

supo el cepo (Soupe a l'oignon),

origine hungara supo, Goulaŝi
Lia nova hobio tretre plaĉas al mi.

Verdire, 

tio malsoifigas mian sopiron 

al Francio.Dumtempe, 

iu kamparanino okupiĝas 

pri sia serioza ŝatokupo.

Ĉiumatene ellitiĝinte,

ŝi unue prenas tolon.

Nuntempe, 

ŝi cerbumas

pri abstrakta pentrado.

Pli-malpli du horojn, 

ĉiutage, prioritate,

ŝi dediĉas tempon por pentri.


Danke al la pandemio,

ŝia tagordo tre simpliĝis:

pentri, marŝi, traduki la francan, 

kursi en Esperanto 

kaj sufiĉe ripozi.

Mi kredas, ke

kiel pasigi hodiaŭ,

decidos, kia estos morgaŭ.


Kiel vi pasigas nunan vintron?